Het Kompas Tuinstraat

Royal Kids Home vormt samen met christelijke basisschool Het Kompas aan de Tuinstraat een integraal kindcentrum. Hier bieden we een stimulerende omgeving en liefdevolle zorg en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Ieder kind is uniek en waardevol en verdient de beste zorg en aandacht. Op alle groepen doen we leuke activiteiten aan de hand van verschillende thema’s. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

1 groep kinderdagverblijf 0 – 4 jaar

  • De Zeehondjes, voor kinderen van 0 – 4 jaar

1 peuterspeelgroep

  • De Madelief, VE groep voor kinderen van 2.3 – 4 jaar

1 groep buitenschoolse opvang

Inclusief voorschoolse opvang

  • De Orka’s, voor kinderen van 4 – 13 jaar

Het Kompas Tuinstraat

Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel

Teamleidster: Esther Cornet

Telefoon: 06 – 10 10 24 69
E-mailadres: esther@royalkidshome-krimpen.nl

LRK:
KDV 210 105 197
BSO 673 067 129

Beleid

Pedagogisch beleid
Werkplan van de Tuinstraat
Beleid Veiligheid & gezondheid van de Tuinstraat

Openingstijden

Onze reguliere openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07:30 – 18:00 uur.

GGD Inspectierapport

Klik hier voor het laatste inspectierapport van het KDV en de BSO.

Tarieven

Klik hier voor onze tarieven.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kind de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’).  Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen, realiseren we variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.