Integrale Kindcentra

Onze vestigingen zijn allemaal onderdeel van een integraal kindcentrum. Samengevat is dit een intensieve samenwerking tussen opvang, onderwijs en zorg. Wij willen de leefwerelden waarin kinderen opgroeien zoveel mogelijk samenvoegen door alles op één plek te brengen. Dit betekent concreet dat alle vormen van opvang (kinderdagopvang, peutergroepen (VE) en voor-, tussen- en naschoolse opvang), onderwijs én zorg onder één dak zitten. Binnen deze muren willen wij een ontwikkelomgeving creëren waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert.

De meerderheid van onze vestigingen vormen een integraal kindcentrum met een school van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den IJssel. Samen met deze scholenstichting werken we vanuit dezelfde kernwaarden en visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Daarnaast is de christelijke visie het fundament en leidraad voor keuzes en werkwijzen in de praktijk van alle dag.

Royal Kids Home wil naast opvang ook zorg bieden binnen de integrale kindcentra. Er is een kwaliteitsteam die onder andere de pedagogische coaching verzorgt, maar daarnaast ook extra zorg kan bieden aan kinderen, ouders en scholen. Deze extra zorg bestaat uit extra begeleiding van kinderen, bestaande uit bijvoorbeeld kindercoaching of speltherapie. Daarnaast kan er intelligentieonderzoek worden verricht en worden er sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen gegeven. We zoeken hierin samenwerking met verschillende zorgpartners, zoals bijvoorbeeld de verschillende experts binnen het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin.