Klachtenregeling

Royal Kids Home heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat als u een klacht heeft, u deze als eerste bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een passende oplossing, dan kunt u een formele klacht (alleen schriftelijk) indienen bij de directie. U kunt uw klacht mailen naar martijn@royalkidshome.nl t.a.v. de directie.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat voor ouders de weg vrij naar informatie, advies en oudercommissie of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

Hieronder vindt u een document met meer informatie over onze interne en externe klachtenregeling.

Interne en externe klachtenregeling