Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over hoe wij omgaan met het coronavirus. We volgen adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Is mijn vestiging geopend?
De ontwikkelingen rondom het coronavirus leiden ertoe dat het kabinet heeft besloten om de scholen en kinderopvang vanaf 11 mei 2020 weer (gedeeltelijk) te openen. Dit betekent dat, als u een contract bij ons hebt, uw kind(eren) vanaf 11 mei weer terecht kunnen op het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang. Ouders hebben een mail ontvangen met meer informatie hierover en met de procedures die vanaf 11 mei van toepassing zijn.

Noodopvang
Zoals opgenomen in het besluit van de regering bieden wij opvang aan voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen. Dit blijven we doen, ook na de opening op 11 mei. We vragen ouders om het te melden als dit van toepassing is. Zij hebben hierover een mail gehad. Er is een bericht verspreid waarin staat dat de harde eis van twee werkzame ouders in de cruciale beroepsgroepen iets versoepeld wordt. Dit betekent dat wanneer 1 van beide ouders werkzaam is in de cruciale beroepssector en de opvang echt niet anders geregeld kan worden, opvang bij ons mogelijk is. Hierbij wordt wel benadrukt dat het echt noodzaak moet zijn.

Echter, ook als ouders in één van de cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn en hun kind vertoont onderstaande symptomen verzoeken wij dringend om hun kind thuis te houden. Dit is het geval wanneer het kind
– verkouden is of
– hoest of
– keelpijn heeft of
– koorts heeft (38 graden) of
– een combinatie van bovenstaande symptomen.

Waar kan mijn schoolgaande kind onder schooltijd terecht?
De scholen zijn vanaf 11 mei weer gedeeltelijk geopend. Hoe dit concreet wordt ingevuld, verschilt per school. Wilt u gebruik maken van onze noodopvang (zie hierboven)? Dan kunt u uw kind(eren) tijdens de gewone bso tijden bij ons brengen. Onder schooltijd worden deze kinderen op school opgevangen. Dit dient u zelf met school te regelen. Met ons regelt u de opvang op de bso.

Wat doen jullie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.

Krijg ik mijn eigen bijdrage voor de kinderopvang ten tijde van de sluiting terug? 
Uw eigen bijdrage tot en met 28 april wordt terugbetaald door de overheid. Wanneer u de factuur van de opvang heeft voldaan, ontvangt u via ons uw eigen bijdrage terug. Wij wachten nog op de verdere instructies vanuit de overheid, waaronder bijvoorbeeld de formulieren om dit bij u te inventariseren. Zodra wij hier meer informatie over ontvangen, zullen wij u op de hoogte stellen. Wij danken u voor uw geduld.

Wat als een medewerker ziek is?
Volgens het advies vanuit het RIVM d.d. 12-03-2020 zijn de regels voor medewerkers in de zorg anders. Zij moeten thuisblijven bij verkoudheid en/of hoesten én koorts of bij koorts >38 graden. Wanneer onze medewerkers niet verkouden of ziek zijn, kunnen zij ingeroosterd worden. Zij werken bij voorkeur op de eigen locatie, maar het kan zijn dat er wisselingen nodig zijn de komende tijd. Wij proberen zoveel mogelijk de vertrouwde pedagogisch medewerkers in te roosteren, desondanks vragen wij uw begrip voor eventuele wisselingen wegens de omstandigheden.

Hoe zit het met de vakanties van de medewerkers?
We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer ze dit wel doen, wordt ze gevraagd dit te melden.

Wanneer een medewerker of gezinslid recent in een gebied is geweest dat het RIVM als risicogebied aanmerkt, dan blijft deze collega thuis (werken). Dit geldt uit voorzorg, ook als zij geen klachten hebben.

Vragen jullie aan ouders of zij hun vakantiegebied doorgeven?
We maken ouders alert door middel van communicatie per e-mail en bij overdrachten en verwijzen ze naar de website van deskundigen. Wij gaan er vanuit dat ouders het reisadvies volgen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgegeven. De GGD is het instituut dat uitgerust is om bronnen van infectieziekten op te sporen en, mocht dit nodig zijn, maatregelen te nemen.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

  • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid.
  • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
  • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Wanneer er textiele handdoeken worden gebruikt, verversen we deze ieder dagdeel.
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik direct weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
  • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.

Binnen Royal Kids Home handelen we volgens het Beleid Veiligheid en Gezondheid en de Procedure Hygiëne en Veiligheid. Deze documenten beschrijven hoe wij omgaan met de thema’s hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze medewerkers.

Aanmelden noodopvang (avond, weekend, nacht)
Wij zijn in Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de crisisopvang in de avonden, weekenden en nachten op onze locatie Kasteel van Versailles.

Aanspreekpunten
Aanspreekpunt op de locaties zijn de teamleiders. Daarnaast kunt u vragen omtrent dit onderwerp stellen via het volgende e-mailadres: corona@royalkidshome.nl

Meer informatie over het coronavirus

Wat is het coronavirus?
In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. In Nederland zijn er ook besmettingen gemeld. In geval van een uitbraak bij Royal Kids Home volgen we de richtlijnen en voorschriften van de GGD en het RIVM. Het managementteam van Royal Kids Home heeft contact met de GGD.

Mijn vraag staat er niet bij
Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Royal Kids Home handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de teamleidster van de locatie.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

 

Bijgewerkt op 12-05-2020