Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over hoe wij omgaan met het coronavirus. We volgen adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Breng uw kind niet zelf naar de opvang wanneer u klachten heeft of na een vakantie in oranje of rood gebied

Wanneer u klachten heeft die passen bij het coronavirus en u wacht op de testuitslag, kunt u uw kind(eren) niet zelf brengen of halen. Ook mag u uw kind(eren) tijdens uw 10 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen wanneer u terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies. We vragen u als ouder bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die u hierin heeft. Vraag iemand zonder klachten uit uw omgeving om uw kind naar de opvang te brengen en op te halen.

Deze maatregelen blijven van kracht

We volgen altijd de adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD om samen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wanneer zaken wijzigen die voor u, uw kind en uw familie van belang zijn, proberen we dat zo spoedig mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk te communiceren. De volgende richtlijnen blijven voorlopig van kracht:

Bij klachten kunnen u en uw kind niet terecht bij de opvang

Volwassenen en kinderen met klachten (neusverkoudheid*, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak) of volwassenen die behoren tot de risicogroepen komen niet naar de opvangvestiging.
Als iemand in het gezin koorts (boven 38 graden) en/of last van benauwdheid heeft, blijft iedereen thuis.

Wanneer iemand in het huishouden van uw kind(eren) getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.

*Kinderen met neusverkoudheid mogen naar de opvang
Kinderen van 0 tot 4 jaar of op de basisschool met alleen neusverkoudheid mogen wel naar het kinderdagverblijf of de BSO, tenzij uw
kind daarnaast andere COVID-19 klachten heeft (koorts, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk en/of smaak), er iemand in het huishouden is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid en er is nog geen negatieve testuitslag of als een huisgenoot van uw kind het coronavirus heeft. Uw kind moet dan thuisblijven en kan op uw verzoek getest worden. Uw kind mag weer naar de opvang als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft of een negatieve testuitslag heeft en naast neusverkoudheidsklachten verder niet ziek is. Let op, dit geldt alleen wanneer er niemand in het huishouden positief getest is.

Beslisbomen en protocol

Afstand bewaren tussen ouders en pedagogisch medewerkers

Tijdens het halen en brengen van uw kind houdt u, zowel binnen als buiten, 1,5 meter afstand van de pedagogisch medewerkers en andere ouders.

Wat doen jullie in geval van een uitbraak?

In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.

Welke maatregelen nemen jullie?

In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

  • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid.
  • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
  • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Wanneer er textiele handdoeken worden gebruikt, verversen we deze ieder dagdeel.
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik direct weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
  • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.

Binnen Royal Kids Home handelen we volgens het Beleid Veiligheid en Gezondheid en de Procedure Hygiëne en Veiligheid. Deze documenten beschrijven hoe wij omgaan met de thema’s hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze medewerkers.

Aanspreekpunten

Aanspreekpunt op de locaties zijn de teamleiders. Daarnaast kunt u vragen omtrent dit onderwerp stellen via het volgende e-mailadres: corona@royalkidshome.nl.

Bedankt voor uw begrip

We realiseren ons dat de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM voor verwarring of voor lastige situaties kunnen zorgen. We vragen u als ouder hierin zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen op te volgen. Zo gaan we samen de verspreiding van het virus tegen en zorgen we voor een zo veilig mogelijke plek voor u, uw kind(eren) en onze medewerkers. We hopen hierbij opnieuw op uw begrip en medewerking.

Meer informatie over het coronavirus

Wat is het coronavirus?
In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. In Nederland zijn er ook besmettingen gemeld. In geval van een uitbraak bij Royal Kids Home volgen we de richtlijnen en voorschriften van de GGD en het RIVM. Het managementteam van Royal Kids Home heeft contact met de GGD.

Mijn vraag staat er niet bij
Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Royal Kids Home handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de teamleidster van de locatie.

Meer informatie
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

Bijgewerkt op 25-09-2020